بدون اوراکل های موجود در بستر بلاک چین، قراردادهای هوشمند مجبورند تنها به اطلاعات درون شبکه اتکا کنند و این کار هم به طور قابل توجهی قابلیت آن ها را محدود می کند.

فهرست []

  با پذیرش گسترده تر شدن ایده ی اینترنت غیرمتمرکز یاWeb3 ، بسترهای بلاک چین روزبه روز بیش تر مورد پذیرش و استقبال افراد، دولت ها و شرکت های بزرگ قرار می گیرند. درحال حاضر، بلاک چین در عرصه های گوناگون و بزرگی همچون صنایع، پزشکی و درمان، بازی و گیمینگ، گردشگری و مورد استفاده قرار می گیرد. با این وجود، بلاک چین جهت ادامه ی حیات و روند کار خود، به ابزارهای دیگری نیز احتیاج دارد که اوراکل (Oracle) یکی از این ابزارها می باشد.

  از طرفی، فناوری بلاک چین بر اساس اطلاعاتی که به طور عمومی در شبکه ی غیرمتمرکز در دسترس قرارمی گیرد، تعریف می شود. با این وجود، برخی مواقع بلاک چین قادر نیست به اطلاعات خارج از زنجیره (Off-chain)  دسترسی داشته باشد.

  درحقیقت، این موضوع گویای وجود چالشی بزرگ درمقابل قراردادهای هوشمند (Smart Contracts) و تأمین شرایط لازم جهت اجرای این قراردادها است؛ ولی باید راهی برای ایجاد چنین شرایطی وجود داشته باشد. خب! در این شرایط است که نقش اوراکل ها مشخص می شود. 

  درواقع، اوراکل ها خدمات شخص ثالثی در فضای بلاک چین هستند که قراردادهای هوشمند را با داده های خارجی مرتبط می سازند. البته، توجه به این نکته نیز بسیار حائز اهمیت است که اوراکل ها در بلاک چین، منبع داده ها نیستند؛ بلکه لایه ای هستند که منابع داده ی خارجی را جست وجو، تأیید و اعتبار سنجی کرده و پس از آن اطلاعات را مجدداً ارسال می کنند.

  حتماً برای شما نیز این سؤال ایجاد شده است که Oracle چیست و چه کاربردی دارد؟ از این رو، در این مقاله قصد بررسی مفهوم اوراکل و بررسی تمامی زوایای آن را داریم.

  اوراکل (Oracle) چیست؟

  لازم است معنی لفظی اوراکل را در عهد یونان باستان جست وجو کنیم. اساساً در جامعه ی یونان باستان، Oracleها به افرادی گفته می شد که به نوعی غیب گو یا دانای کل بودند و  از همه چیز اطلاع داشتند. افراد مختلف برای مشورت در کارهای خود به اوراکل ها مراجعه می کردند و نظر آن ها را می پرسیدند اما در لغت،  Oracleبه معنی پیغام رسان است.

  با این حال، در عصر حاضر اوراکل ها به پلتفرم هایی گفته می شود که داده های لازم جهت برخی خدمات سامانه ای اینترنت نوین و غیرمتمرکز را فراهم می سازند.

  تصور کنید که یک سامانه جهت تخمین قیمت چای ساخته اید. برای اینکه این سامانه بتواند به خوبی کار کند، نیاز دارد به اطلاعاتی مثل وضعیت آب و هوا در کشورهای تولیدکننده ی چای و میزان فروش چای در کشورهایی با بیش ترین میزان فروش و… دسترسی داشته باشد.

  حال اینکه، بهترین کار جهت یافتن داده های گوناگون و استفاده از آن ها متصل کردن سامانه ی خود به یک پلتفرم اوراکل است تا این پلتفرم وظیفه ی جست وجو و یافتن اطلاعات را بر عهده بگیرد. درنتیجه، با اتصال سامانه ی خود به یک پلتفرم اوراکل، کلیه ی داده های لازم در اختیار سیستم ما قرار می گیرد و این سیستم می تواند پیش بینی قیمت چای در آینده را انجام دهد.

  مفهوم اوراکل بر بستر بلاک چین

  اوراکل ها راهی برای ایجاد تعامل میان یک بلاک چین یا قرارداد هوشمند با داده های خارج از زنجیره هستند. درواقع، بلاک چین ها همچون خیابان های یک طرفه و Oracleها همانند خیابان های فرعی هستند. اوراکل ها داده ها را از دنیای خارج از بلاک چین ها به خیابان های اصلی انتقال می دهند. به بیان دیگر، اوراکل های بلاک چین، سومین قسمت از قراردادهای هوشمند هستند که اطلاعات خارج از زنجیره را برای قراردادهای هوشمند فراهم می کنند.

  به طور کلی، وجود اوراکل ها در اکوسیستم بلاک چین ها بسیار حیاتی است؛ زیرا باعث گسترش دامنه ی فعالیت قراردادهای هوشمند می شوند. درواقع، بدون وجود آنها قراردادهای هوشمند کاربرد بسیار محدودی خواهند داشت. البته، توجه به این نکته نیز بسیار حائز اهمیت است که یک اوراکل خود به تنهایی یک منبع داده به حساب نمی آید؛ بلکه، یک لایه است که منابع داده های خارجی را جست وجو، تأیید و پس از آن اطلاعات یافت شده را منتقل می کند. 

  علاوه بر این، داده های منتقل شده توسط اوراکل، به اشکال متفاوتی ارائه می شوند که ازجمله ی آنها می توانیم به اطلاعات مرتبط با قیمت دارایی یا کالاهای گوناگون، یک پرداخت موفق یا دمای ثبت شده به وسیله ی دماسنج و… اشاره کنیم.

  همچنین، در فرایند ادغام Oracleها و بلاک چین، همزمان با دستور قراردادهای هوشمند جهت دستیابی به اطلاعات خارج از شبکه، منابع شبکه مصرف خواهند شد. جدا از این، برخی اوراکل ها علاوه بر گردآوری داده ها برای قراردادهای هوشمند، قابلیت ارسال داده ها از قرارداد هوشمند به خارج شبکه را نیز دارا هستند.

  دقت کنید که هم اکنون انواع گوناگونی از Oracleها وجود دارد که نحوه ی عملکرد هر کدام بستگی به نوع طراحی آن دارد. 

  انواع اوراکل ها در بلاک چین 

  اوراکل ها را در یک دسته بندی کلی می توان به اوراکل های منبع (داده ها از نرم افزار یا سخت افزار نشأت می گیرند)، اوراکل های مسیر داده ها (داده ها ورودی هستند یا خروجی) و اوراکل های اطمینان (داده ها متمرکز هستند یا غیرمتمرکز) طبقه بندی کرد. جدا از این، یک اوراکل میتواند در چندین دسته ی مختلف نیز قرار بگیرد.

  به عنوان نمونه، اوراکلی که به وسیله ی وب سایت یک شرکت، اقدام به تهیه ی اطلاعات می کند، یک اوراکل متمرکز نرم افزاری ورودی خواهد بود. به دلیل ذکر نام چند دسته از اوراکل ها (اوراکل متمرکز، نرم افزاری و ورودی)، لازم است در ادامه انواع Oracleها را معرفی کرده و آن ها را مورد بررسی قرار دهیم.

  ورودی و خروجی (Inbound) و (Outbound) 

  اوراکل های ورودی، اطلاعات را از منابع خارجی به قراردادهای هوشمند انتقال میدهند؛ درحالی که اوراکل های خروجی، اطلاعات را از قراردادهای هوشمند به دنیای خارجی ارسال می کنند.

  ازجمله اوراکل های ورودی می توان به قرارداد هوشمندی اشاره کرد که دما را به وسیله ی یک سنسور دماسنج اندازه گیری می کند و ازجمله اوراکل های خروجی نیز می توان به سنسورهای قفل هوشمندی اشاره کرد که درصورت واریز وجوه به یک آدرس، قرارداد هوشمند این اطلاعات را به وسیله ی این Oracleها به پروتکل ارسال و قفل هوشمند را باز می کند.

  متمرکز و غیرمتمرکز (Centralized) و (Decentralized)

  اوراکل متمرکز توسط یک نهاد واحد کنترل می شود و تنها ارائه دهنده ی اطلاعات برای قرارداد هوشمند است. استفاده از یک منبع اطلاعات می تواند خطرناک باشد؛ زیرا اثربخشی قرارداد کاملاً به نهاد کنترل کننده ی آن اوراکل بستگی دارد.

  همچنین، دست کاری هرگونه عامل خارجی می تواند تأثیر مخرب مستقیمی بر قرارداد هوشمند داشته باشد. مشکل اصلی اوراکل های متمرکز، وجود یک نقطه ی شکست است که باعث می شود قراردادها نسبت به آسیبها و حملات کم تر مقاومت کنند.

  از طرفی، اوراکل های غیرمتمرکز برخی از اهداف مشابه بلاک چین عمومی را دارند. درواقع، این دسته از Oracleها فقط به یک منبع جهت ارائه ی داده ها به قراردادهای هوشمند اتکا ندارند و جهت تعیین اعتبار و صحت دادهها از اوراکل های مختلفی استفاده می کنند؛ به همین دلیل است که به اوراکل های غیرمتمرکز، اوراکل های اجماع نیز گفته می شود.

  به طور کلی، برخی از پروژههای بلاک چین وجود دارند که خدمات اوراکل غیرمتمرکز را به دیگر بلاک چینها ارائه می دهند. همچنین، اوراکل های غیرمتمرکز میتوانند در بازارهای پیش بینی مفید باشند؛ جایی که اعتبار یک نتیجه مخصوصاً با اجماعی گروهی، قابل اثبات است.

  جدا از این موارد، اوراکل های غیرمتمرکز برای دستیابی به عدم نیاز به اعتماد تلاش میکنند؛ ولی توجه به این نکته نیز بسیار مهم است که مانند شبکه های بی نیاز به اعتماد بلاک چین، این دسته از Oracleها هم نیاز به اعتماد را به طور کامل از بین نمیبرند؛ بلکه آن را در میان بسیاری از شرکت کنندگان توزیع می کنند.

  نرم افزاری (Software) 

  اوراکل نرم افزاری، با منابع آنلاین اطلاعات تعامل دارد و آن را به بلاک چین منتقل می کند. این اطلاعات میتوانند از طریق پایگاه دادههای آنلاین، سرورها، وب سایت ها یا هر منبع اطلاعاتی در وب باشند.

  این واقعیت که اوراکل نرم افزاری متصل به اینترنت است، نه تنها به آن ها امکان می دهد اطلاعات را برای قراردادهای هوشمند تهیه کنند، بلکه این اطلاعات را در لحظه نیز منتقل می کنند و این امر آن ها را به یکی از متداول ترین انواع اوراکل های زنجیرهای تبدیل کرده است.

  اطلاعاتی که معمولاً توسط اوراکل نرم افزاری ارائه می شود، می تواند شامل نرخ ارز، قیمت دارایی دیجیتال یا اطلاعات پرواز در لحظه  باشد.

  سخت افزاری (Hardware) 

  برخی از قراردادهای هوشمند باید با دنیای واقعی ارتباط برقرار کنند. اوراکل های سخت افزاری برای دستیابی به اطلاعات از دنیای فیزیکی و قرار دادن آن ها در اختیار قراردادهای هوشمند طراحی شدهاند. چنین اطلاعاتی میتواند از حسگرهای الکترونیکی، اسکنر بارکد و سایر دستگاههای خواندن اطلاعات منتقل شود.

  اوراکل سخت افزاری، در اصل رویدادهای دنیای واقعی را به مقادیر دیجیتالی ترجمه می کند؛ به طوری که توسط قراردادهای هوشمند قابل درک باشد. به عنوان مثال، سنسور نمونهای از آنها است که رسیدن یک کامیون حامل کالا به اسکله بارگیری را بررسی و اطلاعات را به شبکه ارسال میکند تا قرارداد هوشمند با توجه به آن تصمیماتی را اجرا کند.

  انسانی (Human)

  برخی اوقات افراد با دانش تخصصی در یک زمینه ی خاص، می توانند به عنوان اوراکل ظاهر شوند. آن ها می توانند صحت اطلاعات را از منابع گوناگون تحقیق، تأیید و آن اطلاعات را به قراردادهای هوشمند ترجمه کنند.

  حال از آن جایی که اوراکل های انسانی می توانند هویت خود را با استفاده از رمزنگاری تأیید کنند، احتمال اینکه فرد کلاه برداری هویت خود را جعل کند و داده های خراب را ارائه دهد، نسبتاً کم است.

  خاص قرارداد (Contract-specific) 

  Oracleها برای استفاده، توسط قراردادهای هوشمند خاصی طراحی شده اند. این بدان معناست که اگر کسی بخواهد چندین قرارداد هوشمند را راه اندازی کند، باید تعداد متناسبی از اوراکل های خاص قرارداد را توسعه دهد. اساساً این نوع اوراکل، برای ادامه ی کار بسیار وقت گیر و گران به حساب می آید و ممکن است شرکت هایی که می خواهند دادهها را از منابع گوناگون استخراج کنند، این رویکرد را بسیار غیرعملی بدانند.

  از طرف دیگر، ازآنجاکه اوراکل های خاص قرارداد میتوانند از ابتدا برای یک استفاده ی خاص طراحی شوند، توسعه دهندگان برای متناسب سازی آن ها با نیازهای خاص خود از انعطاف پذیری بالایی برخوردار هستند.

  کاربرد اوراکل ها

  توسعه دهندگان قراردادهای هوشمند با توجه به طیف وسیع اپلیکیشن های قابل ساخت بر روی بلاک چین ها، از اوراکل ها جهت ساخت اپلیکیشن های غیرمتمرکز (Dapps) و البته به مراتب پیشرفته تر استفاده می کنند. از آن جایی که این حوزه روزبه روز در حال رشد بوده و در حوزه های گوناگون از اوراکل ها استفاده می شود، در ادامه قصد داریم چند مورد از کاربردهای مهم Oracleها را مورد بررسی قرار دهیم.

  NFT ها (هنر و بازی های مبتنی بر بلاک چین)

  Oracleها موارد استفاده ی غیرمالی را برای قراردادهای هوشمند نیز فعال می کنند. همان طورکه می دانید، ظاهر، ارزش یا توزیع توکن های غیرقابل تعویض (NFT) می تواند بر اساس رویدادهای خارجی  تغییر کند. از این رو، تعیین برنده ی خوش شانسNFT ها به طور تصادفی باعث ایجاد هیجان بیش تر می شود. همچنین برنامه های بازی توکن های غیر مثلی نیز از تأیید تصادفی برای ایجاد تجربه های بازی جذاب تر و غیرقابل پیش بینی تر همچون خواستگاری تصادفی در طول مسابقات استفاده می کنند.

  اپلیکیشن های غیرمتمرکز (DApps) 

  تصور کنید دو نفر  نتیجه ی مسابقه ی فوتبال بین دو تیم A و B را پیش بینی کرده اند. نفر اول معتقد است که تیم A  برنده می شود و نفر دوم تیم B را پیروز مسابقه می داند. آن ها تصمیم می گیرند مبلغی را در یک قرارداد هوشمند قرار دهند تا براساس نتیجه ی مسابقه، فرد برنده صاحب آن مبلغ باشد.

  از آن جایی که قرارداد هوشمند، برای با خبر شدن از نتیجه ی مسابقه قادر به ارتباط با منابع خارجی نیست، اوراکل وظیفه ی دریافت این داده ها را از منبعی معتبر و ارسال آن به قرارداد هوشمند را بر عهده دارد. درنهایت، قرارداد هوشمند طبق نتیجه ی مسابقه، پاداش فرد برنده را پرداخت می کند.

  از طرفی، هم اکنون تعداد زیادی از اپلیکیشن های غیرمتمرکز که در بستر شبکه ی بلاک چین اتریوم ساخته شده اند، از Oracleها استفاده می کنند. به عنوان نمونه، می توان به آگور (Agor) که یک پلتفرم غیرمتمرکز جهت پیش بینی بازار است، اشاره کرد.  آگور از داده های اوراکل استفاده می کند تا بتواند پیش بینی ها را انجام دهد.

  دیگر پلتفرم ها نیز مثل چین لینک(Chainlink) ، اوراکل را در بخش اصلی خود جای داده و روش های گوناگونی را برای مقابله ی اوراکل ها با اطلاعات غلط ارائه داده اند.

  شرکت ها (Enterprises)

  اوراکل های میان زنجیره ای (Cross-chain) به شرکت ها پیشنهاد یک میان افزار امن بلاک چینی را می دهند که به آن ها اجازه ی اتصال سیستم های Back-end خود به هر شبکه ی بلاک چین را می دهد. نتیجه این است که مؤسسات می توانند سریعاً به بلاک چین های مورد تقاضای طرف مقابل خود بپیوندند و یک پشتیبانی برای خدمات قراردادهای هوشمند ایجاد کنند؛ بدون اینکه نیاز به صرف زمان و منابع توسعه برای ادغام با هر بلاک چینی باشد.

  امور مالی غیرمتمرکز یا دیفای  (DeFi)

  بخش بزرگی از اکوسیستم defi/’>دیفای برای دسترسی به داده های بازارهای مالی و همین طور دارایی ها، نیاز به استفاده از اوراکل ها دارند. برای مثال، در حوزه ی ییلد فارمینگ، پلتفرم های فعال در این زمینه، نیاز به اطلاعات لحظه ای از حجم پول قفل شده در استخرهای نقدینگی دارند تا بتوانند سودی که به کاربر تعلق می گیرد، محاسبه کنند، درصد سود را به صورت شفاف و لحظه ای به کاربر نشان داده و پس از سررسید وام، با قراردادهای هوشمند به صورت خودکار با کاربر تسویه حساب کنند.

  بیمه (Insurance)

  شرکت های بیمه ای هم شروع به غیر متمرکز سازی و استفاده از بلاک چین کرده اند که این عوامل باعث استفاده از Oracleها می شود. قراردادهای هوشمند بیمه ای از «اوراکل های ورودی» برای تأیید وقوع رویدادهای بیمه پذیر، باز کردن دسترسی به حسگرهای فیزیکی، API های وب، تصاویر ماهواره ای و اطلاعات قانونی استفاده می کنند.

  مشکلات و چالش های پیش روی اوراکل ها

  از آن جایی که قراردادهای هوشمند تصمیمات را بر اساس داده های ارائه شده توسط اوراکل ها اجرا می کنند، برای یک اکوسیستم بلاک چین سالم، مهم تلقی می شوند. چالش اصلی در زمینه ی طراحی اوراکل این است که اگر اوراکل به خطر بیفتد، قرارداد هوشمندی که به آن متکی است نیز به خطر می افتد.

  از آن جایی که اوراکل از اجماع اصلی بلاک چین نیست، بخشی از سازوکارهای امنیتی که بلاک چین های عمومی می توانند ارائه دهند، از Oracleها پشتیبانی نمی کند. درواقع، تضاد اعتماد میان اوراکل ها (به عنوان سومین بخش یک قرارداد هوشمند) و همچنین اجرای بدون اعتماد قراردادهای هوشمند، یک چالش عمدتاً حل نشده برای اوراکل ها است.

  جدا از این اگر کسی به جریان داده ی بین اوراکل و قرارداد هوشمند و بلاک چین دسترسی پیدا کند، قادر خواهد بود تا داده ها را تغییر داده یا آن ها را جعل کند.

  رفع مشکلات اوراکل ها

  همان طور که اشاره شد، یکی از مشکلات اساسی Oracleها، نیاز به اعتماد است. درحقیقت هر گونه اطلاعاتی که اوراکل ها به قراردادهای هوشمند انتقال می دهند، باید معتبر باشد. تصور کنید که در مثال بالا، شخص A به هر شکل ممکن بتواند وب سایت ورزشی را متقاعد کند که یک تیم دیگر (به دروغ) برنده بازی شده است.

  در چنین شرایطی، وی در این شرط بندی با کلاه برداری برنده خواهد شد. درواقع، اگر اطلاعاتی که به وسیله ی اوراکل ها برای قراردادهای هوشمند ارسال می شوند اشتباه باشند، در اجرای صحیح قراردادهای هوشمند شکاف های امنیتی ایجاد می شود.

  حال اینکه یکی از راه حل های مقابله با این مشکلات ارسال از اوراکل های متعدد است. به عنوان نمونه، در مثال بالا اگر یک وب سایت، برنده را تیم B اعلام کند ولی چند وب سایت دیگر تیم A را برنده اعلام کنند، اوراکل بر اساس تعدد نتایج، برنده ی واقعی را پیش بینی می کند.

  جهت حل این مشکل نیاز به تعیین شرایطی است که طی آن، قرارداد هوشمند بر اساس نوعی برنامه ریزی عمل کرده و عملکردش را طبق بیش ترین داده های ورودی مشابه برنامه ریزی کند. از طرفی، اجرای یک قرارداد هوشمند را می توان به شکلی برنامه ریزی کرد که اگر داده های ورودی از اوراکل های گوناگون با هم مختلف باشند، قرارداد اجرا نشود و دو طرف قرارداد با کمک هم نتیجه ی صحیح را یافته و سپس بند اجرایی قرارداد را عملی کنند.

  اعتبارسنجی منابع اطلاعاتی اوراکل ها

  اعتبارسنجی منابع اطلاعاتی به فرآیندی گفته می شود که طی آن داده ها به بلاک چین ارسال می شوند. جهت درک دقیق و صحیح تر ماهیت فنی اوراکل های بلاک چین، می توان دو فاکتور دستیابی به اطلاعات معتبر و ثبت این اطلاعات را در بلاک چین به طور جداگانه از هم در نظر گرفت. فرایند نگارش داده ها در بلاک چین، فرایندی ساده است. درحقیقت طی این فرایند، زمانی که اطلاعات به وسیله ی قرارداد هوشمند اوراکل دریافت گردد، از راه یک فراخوانی در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.

  اما سؤال اساسی این است که به چه شکل می توانیم از صحت داده های ثبت شده در بلاک چین اطمینان حاصل کنیم؟

  اوراکل های متعدد

  یک شبکه ی اوراکل یا مصرف کننده ی اطلاعات می تواند از اوراکل های متعددی برای کاهش خطر داده های اشتباه استفاده کند. در این حالت احتمال مخرب بودن اکثر Oracleها بسیار کم است.

  منابع اطلاعاتی مختلف

  استفاده ی گره ها از میانگین داده های دریافتی، یک روش ساده برای کاهش ریسک داده های ناصحیح است. به این ترتیب، فقط درصورتی که بیش تر منابع اطلاعاتی یا حتی خود گره ها در معرض خطر قرار بگیرند، این امکان وجود خواهد داشت که داده های ناصحیح بر روی بلاک چین ثبت شوند.

  محیط اجرایی قابل اعتماد (TEE)

  یک محیط اجرایی قابل اعتماد (Trusted Executive Environment) این امکان را در اختیار اپلیکیشن ها قرار می دهد تا در بخش های جداگانه ای از پردازنده ی اصلی اجرا شده و موجب حفاظت بیش تر آن ها در برابر حملات خرابکارانه شوند.

  با این کار، درحالی که خود برنامه همچنان قادر به خواندن و نوشتن حافظه خارج از بخش جداگانه اش است، سایر بخش های سیستم عامل قادر به خواندن داده ها نیستند. ازاین رو، اجرای سرویس های اوراکل در یک محیط اجرایی قابل اعتماد، موجب ایجاد یک لایه ی امنیتی اضافه خواهد شد.

  سهام گذاری یا استیکینگ (Staking)

  این جا استیکینگ به این معنا است که گره های اوراکل باید توکن هایی را جهت ضمانت داده های خود به وثیقه بگذارند. درواقع، این روش یکی از برترین مکانیسم های اعتمادسازی در اپراتورهای گره اوراکل است.

  شناخته شدگی و پرداخت

  اگر یک گره اوراکل به صورت مداوم نتایج صحیح و قابل قبولی را از خود ارائه دهد، شهرت آن گره به مرور افزایش پیدا خواهد کرد. درحقیقت، این فاکتور می تواند به پرداخت های بیش تر جهت ارائه ی داده ها مرتبط باشد.

  برترین پروژه های اوراکل بلاک چین

  پس از آشنایی با مفهوم اوراکل های بلاک چین و کاربردهای آن، در ادامه به معرفی چند مورد از برترین پروژه های اوراکل بلاک چین خواهیم پرداخت.

  اوراکل تلور (Tellor)

  تلور یک اوراکل غیرمتمرکز است که در آن استخراج کنندگان گواه اثبات کار (Proof of Work) برای واکشی داده ها و قرار دادن آن ها روی زنجیره ی قراردادهای هوشمند با یکدیگر رقابت می کنند. تلور می تواند به سادگی سیستمی را ایجاد کند که نهادها ارزش اطلاعات خارج از زنجیره را ارسال کنند و استخراج کنندگان برای افزودن اطلاعات به یک پلتفرم درون زنجیره ای رقابت کنند.

  تلور از توکن بومی خود TRB برای تشویق و پاداش به ماینرها استفاده می کند. برای شروع استخراج، ماینر مؤظف است توکنTRB  را برای رأی دادن به اعتبار اطلاعات یا داده ها واریز کند.

  اوراکل دیا (DIA)

  دیا یک پلتفرم اطلاعات مالی منبع باز است که از مشوق های رمزنگاری برای تهیه و اعتبارسنجی داده ها استفاده می کند. دیا یک انجمن غیرانتفاعی مستقر در سوئیس است که به عنوان یک بستر اوراکل برای اکوسیستم دیفای کار می کند.

  درحقیقت، دیا بستری است که امکان دسترسی به داده های مالی تأیید شده را فراهم می کند و یک اکوسیستم مالی منصفانه و متقارن را امکان پذیر می کند و هدف آن ارائه ی داده های شفاف، ایمن و تأیید شده در بازار است.

  اوراکل پروتکل بند (Band Protocol)

  پروتکل بند یک اوراکل زنجیره ای است که قراردادهای هوشمند را قادر می سازد هر منبع داده ی خارجی یا API را به صورت مقیاس پذیر جمع و یا وصل کند. درواقع، این یک نرم افزار طراحی شده است برای ایجاد انگیزه در کاربرانی که داده های دنیای واقعی را به اپلیکیشن های غیرمتمرکز موجود در بلاک چین ارائه می دهند.

  پروتکل بند در ابتدا بر روی بلاک چین اتریوم اجرا می شود و پس از آن بلاک چین خود را با استفاده از فناوری کازماس (Cosmos) در زمان مناسب ایجاد می کند. یک اعتبارسنج در پروتکل بند نقش حیاتی دارد؛ زیرا آن ها مسئول بررسی تراکنش ها و افزودن آن ها به بلاک چین هستند و اگر کار خود را انجام ندهند، ممکن است برخی از توکن های بند را که در دست دارند، ضبط کنند.

  اوراکل ای پی آی تری (API3)

  رمز ارز API3 یک پروژه ی حاکم بر دائو (DAO) جهت ایجاد  API برای اپلیکیشن های غیرمتمرکزی به نام DAPI است. از طرفی API3 یک پروژه با هدف ایجاد روشی شفاف جهت همکاری بلاک چین ها در API ارائه دهندگان است.

   DAPI خدمات بلاک چین و غیرمتمرکز API است که با ترکیب چندین اپراتور و کار با نودهای اوراکل بدون هیچ واسطه ساخته شده است.

  اوراکل چین لینک (ChainLink)

  چین لینک یک اوراکل یا یک نرم افزار واسطه است که داده ها را از پلتفرم های خارج از بلاک چین به قراردادهای هوشمند درون بلاک چین منتقل می کند. این موضوع احتمال هر خطایی که ممکن است با استفاده از یک پلتفرم متمرکز رخ دهد، کاهش می دهد.

  اکوسیستم چین لینک متشکل از بیش از پنجاه پروژه ی بلاک چین و بیش از صد شرکت مبتنی بر نرم افزار است. در سال ۲۰۲۰، چین لینک به یکی از برترین ارائه دهندگان اوراکل در صنعت بلاک چین تبدیل شد که همکاری با آن همانند یک معامله پر سود بود.

  نتیجه گیری

  هم اکنون رمز ارزهای مبتنی بر اوراکل در عرصه ی ارزهای دیجیتال (مثل چین لینک و پروتکل بند) جزء اصلی ترین پروژه های ارائه دهنده ی اوراکل ها به حساب می آیند. و به ابن دلیل، میزان تقاضا جهت استفاده از Oracleها در حوزه های مرتبط با امور مالی به صورت روزافزون در حال افزایش است.

  جدا از این، با افزایش محبوبیت و پذیرش قراردادهای هوشمند مبتنی بر بلاک چین اتریوم، میزان تقاضا برای استفاده از Oracleها نیز بیش تر شده است؛ زیرا اوراکل ها این امکان را در اختیار قراردادهای هوشمند قرار می دهند تا به سیستم های وب و دنیای واقعی متصل شوند. درحقیقت، توسعه دهندگان به دنبال این هستند تا با ساخت یک پلتفرم واحد اوراکل، به راحتی با دنیای خارج ارتباط برقرار کنند.

  این موضوع باعث خواهد شد تا کاربردهای قراردادهای هوشمند و بلاک چین های غیرمتمرکز بسیار بیش تر از گذشته گسترش پیدا کند. نتیجه اینکه با تکیه بر علومی همچون علم لاجستیک(Logistics) ، مدیریت هویت (Identity Management) ، مالکیت دارایی (Property Ownership) و دارایی های ذهنی(Intellectual Property) ، قراردادهای هوشمند و اوراکل ها قادر خواهند بود تا راه حل جدیدی را معرفی کنند.

  به طور خلاصه، اوراکل های بلاک چین، منابع اطلاعاتی شخص ثالثی هستند که وظیفه ی تأمین داده های قراردادهای هوشمند را بر عهده دارند. Oracleها با فراهم ساختن ابزاری جهت برقراری ارتباط با خارج از شبکه ی بلاک چین، دامنه ی کار پروتکل های بلاک چین را افزایش می دهند.

  سؤالات متداول

  ۱- اوراکل چیست؟

  اوراکل یک رابط است که به وسیله ی آن میتوان اقدام به تبادل اطلاعات بین قراردادهای هوشمند و دنیای خارج از بلاک چین ها کرد.

  ۲- انواع اوراکل ها کدام هستند؟

  اوراکل ها انواع مختلفی دارند که هرکدام از آن ها نیز دارای کاربردهای مختلفی در بستر بلاک چین ها هستند. ازجمله انواع اوراکل ها می توان به اوراکل های ورودی و خروجی، اوراکل های میان زنجیره ای، اوراکل های محاسباتی و… اشاره کرد.

  ۳- کاربرد اصلی اوراکل ها چیست؟

  از Oracleها میتوان جهت دریافت قیمت دارایی های مختلف مثل طلا و ارزها، اطلاعات پرواز و حرکت قطارها، اطلاعات مربوط به سنسورها مانند دما و موارد دیگری استفاده کرد.

  ۴- اوراکل ها در چه بلاک چین هایی قابل استفاده هستند؟

  Oracleها در کلیه ی شبکه های بلاک چینی که از قراردادهای هوشمند پشتیبانی میکنند، قابل استفاده هستند.