تعریف کلی لات (lot)

قبل از ورود به هر بازاری یکی از مهمترین نکاتی که باید معامله گران و سرمایه گذاران به آن توجه داشته باشند، آگاهی از مفاهیم و تعاریف اولیه ی آن بازار می باشد.

فهرست []

  در همه بازارها چه فیزیکی و چه غیر فیزیکی واحدی برای اندازه گیری میزان تبادلات و معاملات وجود دارد.

  در بازار جهانی واحد اندازه گیری حجم معاملات لات (lot) می باشد.

  اهمیت مفهوم لات

  آشنایی با مفهوم لات از این جهت که در میزان ریسک یک معامله و همچنین میزان سود و یا ضرر احتمالی آن نقش بسزایی دارد، برای معامله گران مهم است.

  انواع لات

  به طور کی 4 نوع لات داریم:

  لات استاندارد

  یک لات استاندارد برابر  با 100000 واحد از  ارز پایه است.

   مینی لات

  یک مینی لات یک دهم لات استاندارد و متشکل از 10000 واحد از ارز پایه می باشد.

  میکرو لات

  هر میکرولات  یکصدم یک لات استاندارد و برابر با 1000 واحد از ارز پایه است.

  نانو لات

  هر نانو لات هم همانطور که از نامش پیداست یک هزارم لات استاندارد و حاوی 100 واحد از ارز پایه می باشد.

  لات استاندارد در نمادهای مختلف

  به جز جفت ارزها که میزان لات استاندارد در آن ها برابر 100000 واحد از ارز پایه می باشد (به عنوان مثال وقتی شما ۱ لات یورو/دلار آمریکا خریداری کرده اید، 100000 واحد دلار آمریکا (ارز پایه) را معامله کرده اید.)

  میزان لات استاندارد در طلا، نقره، نفت و شاخص صنعتی داووجونز به قرار ذیل می باشد:

  • یک لات طلا برابر با 100اونس طلا می باشد.
  • یک لات نقره برابر با 5000 اونس نقره می باشد.
  • یک لات نفت برابر با 1000 بشکه نفت است
  • و یک لات داوجونز برابر با 10 قرارداد داوجونز می باشد .