همواره برای سرمایه گذاران تازه وارد به بازار سهام، این سوال مطرح می شود که در چه شرایطی افزایش سرمایه شامل حال آن ها می شود؟! به طور کلی، افزایش سرمایه به چه افرادی تعلق می گیرد؟ از همین رو، در این مقاله تصمیم گرفتیم توضیحاتی در خصوص افزایش سرمایه و شرایط شرکت در آن برای علاقه مندان به این موضوع ارائه کنیم. شرکت ها و بنگاه های اقتصادی برای تداوم حیات، اصلاح ساختار مالی و پیش بردن برنامه های تولیدی خود نیاز به منابع مالی جدید دارند که یکی از روش های تأمین مالی، افزایش سرمایه است. بیش از هر کس، افزایش سرمایه برای سهامداران بازار سرمایه از اهمیت خاصی برخوردار است؛ چرا که پس از افزایش سرمایه، قیمت سهام آن شرکت دستخوش تغییر می شود. قبل از آن که وارد بحث اصلی شویم، باید توجه داشت که افزایش سرمایه شرکت ها باید در مجمع عمومی فوق العاده به تصویب سهامداران برسد. البته گاه ممکن است در مجمع، سهامداران با بخشی از افزایش سرمایه شرکت موافقت کنند. به عنوان مثال، شرکت الف هم اکنون سرمایه ۲ میلیارد تومانی دارد و تصمیم به افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی معادل ۲ میلیارد تومان می گیرد تا سرمایه خود را به ۴ میلیارد تومان افزایش دهد اما؛ در مجمع عمومی فوق العاده سهامداران تصمیم می گیرند که تنها یک میلیارد تومان افزایش سرمایه انجام گیرد و در واقع، رأی به افزایش ۵۰ درصدی سرمایه می دهند.

فهرست []

  افزایش سرمایه مختص چه کسانی است؟

  حال به سراغ سوال اصلی می رویم که “افزایش سرمایه به چه کسانی تعلق می گیرد؟” افزایش سرمایه به سهامداری تعلق می گیرد که در زمان برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر افزایش سرمایه، مالک سهام شرکت باشد. با یک مثال کمی بحث را روشن تر می کنیم. فرض کنید شرکت الف تصمیم به افزایش سرمایه گرفته است. در ابتدا هیئت مدیره گزارش توجیهی در خصوص افزایش سرمایه را منتشر می کند و در گام بعدی، حسابرس نیز گزارش خود را در این خصوص ارائه می کند. پس از دریافت مجوز از سوی سازمان بورس، شرکت تاریخی مشخص را برای برگزاری مجمع عمومی فوق العاده تعیین می کند. به عنوان مثال، شرکت الف ۱۵/۰۷/۱۳۹۷ را روز برگزاری مجمع مشخص می کند. سهامدارانی که در تاریخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۷ سهامداران این شرکت باشند، افزایش سرمایه به آن ها تعلق می گیرد. این نکته را باید توجه داشته باشید که برای مشارکت در افزایش سرمایه، مهم نیست در چه زمانی سهام شرکت را خریده باشید؛ بلکه اصل این است که در زمان برگزاری مجمع فوق العاده (تاریخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۷) سهامدار شرکت باشید. به عبارت بهتر، حتی اگر یک روز قبل از تاریخ مشخص مالک سهام شرکت شده باشید، افزایش سرمایه به شما تعلق می گیرد. در این میان باید به نوع افزایش سرمایه نیز توجه داشت.

  همان طور که در گزارش های قبلی عنوان شد، افزایش سرمایه از چند روش انجام می شود:

  1. از محل سود انباشته (سهام جایزه)
  2. از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران
  3. از محل تجدید ارزیابی دارایی ها
  4. به روش صرف سهام

  در صورتی که افزایش سرمایه شرکت از محل سود انباشته، تجدید ارزیابی دارایی ها و صرف سهام باشد، پس از ثبت افزایش سرمایه در مرجع ثبت شرکت ها، به صورت خودکار سهام جدید به نام شما ثبت می شود اما در افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران، پای حق تقدم به میان می آید. به کسانی که سهام شرکت را در تاریخ مجمع فوق العاده در اختیار داشته باشند، حق تقدم تعلق می گیرد. این افراد می توانند حق تقدم خود را در بورس به سایر سرمایه گذاران واگذار و یا با واریز مبلغ ۱۰۰ تومان به حساب شرکت، در افزایش سرمایه شرکت کنند.