استراتژی دامنه کوتاه (The Narrow Range)

استراتژی دامنه کوتاه را به باند بولینگر تشبیه کرده و معمولا بعد از شناسایی دامنه کوتاه، با نوسان شدیدی (مانند اسپایک) مواجه می شویم.

فهرست []

  این استراتژی چیست؟

  استراتژی دامنه کوتاه، استراتژی معاملاتی بسیار کوتاه مدت است و شبیه استراتژی باند بولینگر می باشد که از تغییر نوسانات حداقل قیمت به حداکثر قیمت می توان سود برد. بر اساس شناسایی کوتاه ترین دامنه کندل ها در ۴ تا ۷ روز گذشته است.

  یک کندل مناسب بعد از چندین کندل با قیمت های آغازین و پایانی مشابه تشکیل می شود که در این چند روز حداکثر قیمت (High) و حداقل قیمت (Low) نزدیک به هم دارند، همان طور که در نمودار زیر نشان داده شده است. اغلب شما دو یا  چند کندل کوتاه را در کنار هم خواهید دید که به نوسانات بستگی دارد و اغلب منجر به دامنه نوسانات بزرگتر می شود.

  چگونه با این استراتژی معامله کنیم؟

  وقتی دامنه کوتاه کندل شناسایی شد، می توان به طور منطقی گفت که اسپایک (Spike) نوسان در شرف وقوع است.

  • سیگنال خرید (Buy) زمانی صادر می شود که قیمت به سمت بالای محدوده دامنه کوتاه کندل حرکت کند.
  • سیگنال فروش (Sell) زمانی صادر می شود که قیمت به سمت پایین محدوده دامنه کوتاه کندل حرکت کند.

  حد ضرر (Stop Loss) را روی حداکثر و حداقل قیمت (High and Low) کندل دامنه کوتاه قرار دهید.

  مترجم و نویسنده: خانم هانیه عظیم زادگان