همه افراد نمی توانند در بازار بورس موفق عمل کنند؛ حالا یا به این دلیل که شرایط و زمان کافی برای یادگیری این بازار را ندارند یا از تجربه کافی برای مدیریت سبد سهامشان برخوردار نیستند. در این شرایط، شرکت هایی از سمت سازمان بورس، مجوز فعالیت مشاوره ای گرفته اند. این افراد می توانند با مراجعه به چنین شرکت هایی از آنها برای خرید و فروش خود در بازار بورس مشاوره سرمایه گذاری بگیرند. این شرکت ها که با نام شرکت های مشاور سرمایه گذاری شناخته می شوند معمولا تحلیلگران و مشاوران متعددی دارند که بر اساس تحلیل و بررسی آنها پیشنهادها و سیگنال های خرید و فروش را به مشتریان خود پیشنهاد می دهند. شرکت های مشاور سرمایه گذاری و حتی شرکت های سبدگردانی اجازه تضمین سود ندارند و مشتری باید با علم به عملکرد آنها به این شرکت ها تکیه کند. البته و خوشبختانه برای تبدیل شدن به یک شرکت مشاوره سرمایه گذاری یا سبدگردان، مراحل مختلف و ضوابط سختگیرانه ای از سمت سازمان بورس لحاظ شده است که باعث می گردد بیشتر مشاورها و شرکت های سبدگردان، عملکرد نسبتا خوبی داشته باشند.

فهرست []

  فیلم سازمان بورس در سری الفبای بورس در مورد شرکت های مشاور سرمایه گذاری

  لیست شرکت های مشاور سرمایه گذاری

  شرکت های محدودی از سازمان بورس مجوز مشاوره دریافت کرده اند. لیست این شرکت ها عبارتند از:

  ردیفنام شرکتتلفن دفتر مرکزیسایت
  ۱ آوای آگاه۸۸۶۷۴۷۵۰-۴http://hamfekran.com
  ۲ آرمان آتی۸۸۵۵۷۵۷۷-۹www.arman-ati.com
  ۳ ارزش پرداز آریان۸۸۰۸۸۱۱۶www.arzeshpardaz.com
  ۴ تأمین سرمایه نوین۸۸۹۰۹۱۹۱www.novinic.com
  ۵ نیکی گستر۸۸۵۶۱۴۶۸www.nikigostar.com
  ۶ معیار۸۸۵۲۱۴۲۵-www.meyarco.com
  ۷ دیدگاهان نوین۸۸۱۰۲۰۲۵www.dnovin.com
   ۸هدف حافظ۸۸۷۲۹۸۲۳-۵ www.hadafhafez.com
   ۹ابن سینا مدبر۸۸۶۷۶۷۱۸www.ema-co.ir
   ۱۰ایرانیان تحلیل فارابی۸۸۵۵۶۴۰۰www.bourse24.ir
   ۱۱مشاور سرمایه گذاری ایدۀ مفید۸۱۹۰۱۱۷۲www.mofididea.com
   ۱۲مشاور سرمایه گذاری امین نیکان آفاق۸۸۶۴۴۱۸۵http://www.aminafagh.com
   ۱۳مشاور سرمایه گذاری مدبران هما۲۶۲۰۷۹۱۷www.modaberanhoma.com

  خانه سرمایه چگونه به شما در مشاوره سرمایه گذاری کمک می کند؟

   خانه سرمایه با برخی از مشاوران سرمایه گذاری و شرکت های سبدگردانی تحت نظارت سازمان بورس قرارداد دارد. در نتیجه، شما می توانید با پرکردن فرم زیر درخواست سبدگردانی یا مشاوره سرمایه گذاری برای سرمایه خود را تحت مجوزهای سازمان بورس و زیر نظر اساتید مجموعه خانه سرمایه در شرکت های سبدگردان و مشاور سرمایه گذاری انجام دهید. با پر کردن فرم زیر درخواست شما ثبت و جلسه ای برای بررسی موضوع درخواستتان در شرکت های سبدگردانی، تدارک دیده خواهد شد. صحت اطلاعات وارد شده به خصوص میزان سرمایه می تواند به ارائه خدمات مشاوره و سبدگردانی حرفه ای تر منجر گردد.

  [gravityform id=”5″ title=”true” description=”true”]