پول داغ یا پول در گردش، به پول سرگردانی می گویند که با هدف دریافت سود بیش تر در بازه زمانی کوتاه مدت، به سرعت از بازاری به بازار دیگر منتقل می شود. این بازار، شامل بازار بین المللی و داخلی است. زیرا پول در گردش می تواند ارزی باشد که به سرعت و منظم بین بازارهای مالی در گردش است تا از این طریق، سرمایه گذاران اطمینان حاصل کنند که بالاترین نرخ های بهره کوتاه مدت ممکن را دریافت می کنند.

فهرست []

  پول داغ

  در واقع، پول داغ مرتبأ بین کشورهای با نرخ بهره پایین به کشورهای با نرخ بهره بالا جابه جا می شوند؛ این نقل و انتقالات مالی در صورتی که در مبالغ بالا باشد، بر نرخ تبدیل و موازنه پرداخت های کشور اثرگذار خواهد بود.

  برای درک بهتر مفهوم پول داغ به مثال زیر توجه کنید:

  فرض کنید ۲۰۰ میلیون تومان پول نقد دارید و آن را با هدف سرمایه گذاری و کسب سود بیش تر در بانک سودآفرین با نرخ ۱۵ درصد، سرمایه گذاری می کنید. پس از گذشت ۳ ماه، متوجه می شوید بانک سودساز، برای سپرده های کوتاه مدت خود نرخ ۲۰ درصد را اختصاص داده است.

  با توجه به این که هدف شما از این سرمایه گذاری کسب سود بیش تر است پول خود را به بانک سودساز می آورید. اگر باز هم در پی سود بیش تر باشید، به محض اطلاع از موقعیتی بهتر، سرمایه خود را به محل پرسودتر منتقل خواهید کرد. به همین خاطر سرمایه شما توقف کوتاهی در هر محل سرمایه گذاری دارد و از جایی به جای دیگر حرکت می کند.

  راه های ورود پول در گردش به اقتصاد

  1. سرمایه گذاری خارجی در بازار سهام
  2. سرمایه گذاری بانک های خارجی در قالب وام
  3. دریافت وام از بانک های خارجی

  آثار ورود پول داغ بر اقتصاد

  1. افزایش پایه پولی و رونق اعتباری کشور دریافت کننده
  2. فشار تورمی
  3. افزایش نرخ ارز
  4. ضعیف شدن ارزش پول ملی
  5. کسری تراز تجاری

  آثار خروج پول داغ بر اقتصاد

  خروج ناگهانی سرمایه های خارجی، سبب سقوط ارزش سهام شرکت ها و دارایی ها می شود که در نهایت منجر به سقوط ارزش پول ملی خواهد شد.

  راه های مقابله هجوم پول در گردش

  1. افزایش نرخ ارز
  2. کاهش نرخ بهره
  3. افزایش ذخایر قانونی و احتیاطی بانک ها
  4. کنترل سرمایه گذاری خارجی و وضع قوانین برای اعمال محدودیت