در مقاله قبل یکی از گزینه  ابزارهای رسم را به نام خطوط را بررسی کنیم. اینک به بررسی بقیه  ابزارهای آن می پردازیم.

فهرست []

  کانال هم فاصله در مفیدتریدر

  برای رسم خطوط روند و کانال های هم فاصله و موازی از این ابزار استفاده می کنیم. در تصویر زیر یک کانال هم فاصله را مشاهده می کنید.

  کانال انحراف معیار

  این کانال بر اساس انحراف معیار قیمت ها رسم می شود. از دونقطه برای رسم این کانال استفاده می شود. در تصویر زیر نمونه ای از کانال انحراف معیار را مشاهده می کنید و همان طور که مشخص است قیمت پس از خروج از خط بالای کانال رشد خیره کننده ای را تجربه کرده است.

  کانال رگرسیون

  از این ابزار در نواحی رنج قیمتی یا خنثی بسیار کاربرد دارد و جهت نوسان گیری در کف و سقف از این ابزار می توانید استفاده کنید. در تصویر زیر مشاهده می کنید که قیمت چقدر خط میانی و سقف کانال رگرسیون واکنش نشان داده است و بعد از خروج از این کانال چه رشدی کرده است.

  چنگال اندروز

  از سه نقطه برای رسم این چنگال استفاده می کنیم.

  لازم به ذکر است که این سه نقطه بایستی به صورت کف-سقف-کف یا سقف-کف-سقف باشند.

  در تصویر زیر واکنش قیمت را به خط پایینی و خط میانی چنگال می بینید.

  ابزار گن در متاتریدر

  خط روندی ۴۵ درجه می باشد و در نواحی از نمودار که خط ۴۵ درجه نیاز باشد استفاده می شود.

  بادبزن گن

  مجموعه ای از خطوط روند که گن آن را به عنوان خط روند قوی معرفی کرد به طوری که یک خط حمایت یا مقاومت شکسته شود خط روند بعدی حتماً تأثیرگذار خواهد بود. در تصویر زیر واکنش خطوط گن را به قیمت می بینید.

  شبکه گن

  به صورت خط های ۴۵ درجه رسم می شود و حمایت و مقاومت ها را تعیین می کند.

  ابزار فیبوناچی در مفیدتریدر

  مفیدتریدر نیز مانند تمامی نرم افزارهای تحلیل تکنیکال دارای ابزار فیبوناچی می باشد.

  فیبوناچی بازگشتی

  درصد اصلاح را در یک روند صعودی یا نزولی نشان می دهد. دونقطه را که قصد دارید فیبوناچی را از آن نقطه رسم کنید انتخاب کرده و نسبت های فیبوناچی را بر روی نمودار می بینید. در تصویر زیر سهم بالاتر از ۷۸٫۶ فیبوناچی برگشت قیمت داشته است.

  فیبوناچی نواحی زمانی

  با مشخص کردن دونقطه کف و سقف یک سری خط های عمودی بر روی نمودار ظاهر می شود. این خطوط بیان کنندهٔ نسبت های فیبوناچی زمانی می باشند. در تصویر زیر دو سقف در نظر گرفته شده است و بقیهٔ خطوط با استفاده از این ابزار تعیین شده است. انتظار تشکیل کف را در ناحیه مشخص شده از سمت راست داریم.

  فیبوناچی بادبزن

  با استفاده از این ابزار با انتخاب دونقطه چند خط روند با زوایای اعداد فیبوناچی رسم می شود. اگر نقاط خوبی را به عنوان نقاط اصلی در نظر بگیریم، حمایت و مقاومت های خوبی را به تصویر می کشد. در تصویر زیر واکنش قیمت را به خط ۳۸٫۲ می بینید.

  فیبوناچی کمان ها

  با استفاده از این ابزار با انتخاب دونقطه که بهتر است آن دونقطه یک خط روند را تشکیل دهند سه کمان را خواهید داشت که بر روی آن کمان ها واکنش جالب قیمت را مشاهده خواهید کرد.

  فیبوناچی کانال

  برای رسم این ابزار دو خط موازی را رسم می کنیم سپس نرم افزار مفید تریدر کانال های فیبوناچی را ترسیم می کند. اگر برای رسم خط موازی نقاط خوبی مانند تصویر زیر انتخاب کرده باشید در خطوط فیبوناچی واکنش شدید قیمت را خواهید داشت.

  فیبوناچی گسترشی

  این فیبوناچی همان فیبوناچی پروجکشن در نرم افزارهای دیگر مانند داینامیک تریدر می باشد که از سه نقطه برای رسم استفاده می شود. نسبت های ۱۰۰ و ۱۶۱٫۸ از اهمیت بسیاری برخوردار است.