اندیکاتورها (به انگلیسی Indicator)، شاخص های آماری هستند که برای اندازه گیری شرایط فعلی و همچنین پیش بینی روندهای مالی و اقتصادی به کار گرفته می شوند. اندیکاتورها را می توان به دو دسته کلی اندیکاتورهای اقتصادی و اندیکاتورهای تکنیکال تقسیم کرد.

فهرست []

  اندیکاتورهای اقتصادی متریک ها و معیارهای آماری هستند که برای اندازه گیری رشد یا کوچک شدن یک اقتصاد به طور کلی یا یک بخش خاص از اقتصاد به کار می روند. این اندیکاتورها در ایران با عنوان شاخص اقتصادی شناخته می شوند. شاخص های اقتصادی زیادی توسط منابع مختلف در بخش های خصوصی و عمومی ایجاد شده است. در این مقاله شما را با انواع اندیکاتورهای اقتصادی آشنا می کنیم.

  اندیکاتور های اقتصادی (Economic Indicators)

  Auto Sales

  شاخص فروش اتومبیل، این شاخص مربوطه به بازار اتومبیل آمریکا می باشد که بیانگر وضعیت رفاهی مردم آمریکا بعنوان یک شاخص جزئی می باشد.

  ترازپرداخت ها Balance of Payments

  این شاخص چکیده ای از معاملات اقتصادی ملی وسایر خدمات مالی، توریسم و دارایی هائی است که بعنوان صورتی از پرداخت ها می باشد که شامل دو بخش حساب جاری و حساب سرمایه ای می شود.

  تراز تجاری کالا Balance of Trade (Merchandise Trade Balance)

  بیانگر تفاوت بین واردات و صادرات ملی در رابطه باکالاها می باشد و در زمانی که صادراتی ک کشور از واردات آن بیشتر باشد بعنوان یک نقطه مثبت تجاری به حساب می آید. این ما به تفاوت بین صادرات و واردات به در آمد ملی افزوده می شود. این نقطه مثبت می تواند بمعنی افزایش مصرف یک جامعه و در نهایت قوی تر شدن اقتصاد باشد.

  نتایج تحقیق فدرال رزرو (کتاب قهوه ای) Beige Book Fed Survey

  این شاخص بطور رسمی بعنوان بک تحقیق درمورد وضعیت اقتصادی می باشد که هشت بار درسال توسط بانک فدرال رزرو منتشر می شود و شامل اطلاعاتی درمورد اقتصاد و تجارت منطقه ای است و همچنین در برگیرنده گزارش هائی از بانک ها و شعبات مختلف آن ها و مصاحبه های که با اشخاص کلیدی، اقتصاددانان، متخصصان بازار و منابع دیگر بعمل می آید، می باشد. این کتاب شامل وقایع اقتصادی در یک دوره ۴ هفته ای می باشد و دو هفته قبل از هرجلسه FOMC، اعلام می گردد و اهمیت بسیاری درسیاست FOMC دارد.

  دارایی های تجاری وفروش ها Business Inventories and Sales

  شاخص دارایی ها و فروش ها شامل اطلاعات و گزارش هایی درمورد سفارشات کالاهای بادوام، سفارشات کارخانه ها، فروش های عمده وجزئی واطلاعات فروش می باشد. این شاخص بعنوان عامل مهمی درگزارش های GDP بشمار می رود و از آنجایی که برای تشخیص نتیجه GDP به ما کمک می کنند نشان دهنده مسیر اقتصاد می باشند.

  حساب سرمایه ای Capital Account

  (امروز به حساب مالی تغییرنام یافته است) این شاخص نشان دهنده سرمایه های جاری ورودی وخروجی کشورهاست که شامل پرداخت های کلی یا جزئی شرکت ها، سهام، اوراق قرضه، حسابهای بان کی، معاملات ملکی و کارخانه ها می باشد. این شاخص برروی تراز پرداخت ها نیز تائید می گذارد وشامل اوضاع اقتصادی و مالی کشورهای دیگر هم می شود.

  سفارشات کالاهای بادوام Durable Goods Orders

  این شاخص شامل عناوین کلی مانند کالاهای سرمایه ای (ماشین آلات، تجهیزات، مجتمع های بزرگ) حمل و نقل و سفارشات دفاعی می شود. از آنجایی که این شاخص تغییرات تولید را پیش بینی می کند بنابراین در چرخه اقتصادی نقش بسزائی دارد. بخش بزرگی ازاین عناوین (هواپیماها و سازمان های شهری) بدلیل تغییرات بزرگ اقتصادی بسیار برجسته می باشند. شاخص تغییرات کالاهای باداوم هن گامی موثر می باشند که سفارشات دفاعی یک کشور حذف شوند. (این شاخص در Moving average سه ماهه وشاخصهای ی کساله مهم است)

  شاخص هزینه اشتغال Employment Cost Index (ECI)

  این شاخص بصورت سه ماهه اعلام می شود و شامل دستمزد کارگری، حقوق ها و سودهای نقدی در صنایع غیرکشاورزی است. یکی ازمهمترین اثرات این شاخص، سر شکن شدن این هزینه ها بر روی مصرف کلی می باشد که باعث افزایش این متغیرها می شود. برتری این شاخص نسبت به دیگر ملاک های پرداخت این است که شامل دستمزد کارگرهای ساعتی وحق الزحمه ای می شود. که باعث سر شکن شدن این هزینه ها برروی صنایع و منطقه بصورت حرفه ای می شود. این شاخص شامل کارگرهای دولتی فدرال نمی شود.

  گزارش اشتغال Employment Report

  درایالات متحده آمریکا این شاخص بعنوان یکی از مهمترین نشانگرها بشمار می رود که در اولین جمعه هر ماه منتشر می شود. شامل ۹ طبقه بندی اقتصادی می باشد. اینجا سه گروه اصلی این گزارش شرح داده می شود.

  • نقش اشتغال: تغییر تعداد کارگران در یک ماه موردنظر را انداره گیری می کند. این مشخصه ازاین نظر مهم است که Moving average ماهیانه را (۶ یا ۹ ماه) نشان می دهد.
  • نرخ بی کاری: بااشتغال ارتباط دارد اما اهمیت کمتری در بازار دارد به این دلیل که بعنوان یک شاخص تاخیری شناخته شده که از فعالیت های اقتصادی عقب می ماند.
  • میانگین رشد در آمدهای ساعتی: این مشخصه نرخی است مابین میان گین در آمدهای ساعتی ماهانه و مشخصه های دیگر رشد دستمزدی  

  سفارشات کارخانه ها وموجودی های تولید Factory Orders and Manufacturing Inventories

  از جنبه های متعدد این شاخص مروری بر شاحص کالاهای باداوم است که یک هفته زودتر آماده می شود. به هرحال مطالعه گزارش سفارشات کارخانه عمل موثری است بخاطر این که شامل اطلاعاتی از سفارشات و حمل کالاهای بی دوام (مصرفی) موجودی های تولید شده و نرخ موجودی/فروش می باشد. این گزارش ها درمورد تولیدات مربوط به ماه های آتی هستند و بشدت فرار هستند و اکثراً بین ۳ یا ۴ درصد در هرماه نوسان دارند و بسیار غیرقابل پیش بینی و مشاهده هستند.

  تولید ناخالص داخلی Gross Domestic Product (GDP)

  این شاخص ارزش کالاها و خدمات تولید شده در یک بازار بدون توجه به ملیت شرکتی که این منابع را در اختیار دارد را انداره گیری می کند. اجزاء اصلی آن ۴ دسته می باشد. مصرف سرمایه گذاری خریدهای دولتی و صادرات خالص این شاخص به صورت سه ماهه منتشر شده و با دوره قبلی (سالیانه) مقایسه می شوند. گزارشات اولیه، ثانویه و نهائی اثر مهمی دربازارها دارند. (اثر تورمی درنظر گرفته شود)

  خانه سازی و مجوزهای ساخت وساز Housing Starts/Building Permits

  این شاخص به دوبخش خانوادگی وچند خانواری (یک واحدی و چند واحدی) تقسیم می شود. که در هر دو مورد بعنوان یک مشخصه ساخت وساز بشمار می رود. این شاخص از طریق تغییرات درنرخ بهره وام برروی روند اقتصادی تاثیر می گذارد. افزایش نرخ بهره نتیجه کاهش در فروش خانه میشود، همچنین نرخهای پایین بهره باعث افزایش شاخص خانه سازی  میشود.

  IFO

  این شاخص یکی از تحقیقات مشهور آلمان برروی شرایط اقتصادی است که بصورت ماهیانه توسط انسیتو تحقیقات اقتصادی منتشر میشود وباعث هدایت نشان گرهای فعال اقتصادی که دررشد اقتصادی آلمان نقش دارند میشود.این شاخص از طریق تحقیقات انجام شده برروی ۷۰۰۰ شرکت ودارائی های آنها و همچنین اوضاع اقتصادی جاری آنها و طرحهای کوتاه مدت این شرکتها بدست می آید.

  Implicit Deflator

  معیار اندازه گیری موانع باردارنده تورم این شاخص معیار انداره گیری توانایی یک کشور برای جلوگیری ازتورم واجزای تشکیل دهنده آن درگزارش تولید ناخالص داخلی (GDP) می باشد که تغییرات قیمت (نرخ) بین هر دوره را منعکس می کند.

  شاخص نشانگرهای اصلی اقتصادی Index of Leading Economic Indicators (LEI)

  این شاخص ترکیبی از۱۰ نشان گر مختلف است که جهت پیش بینی حرکت های فعال اقتصادی طراحی شده است. اجزای اصلی این شاحص از بخش های مختلف اقتصادی انتخاب شده اند که شامل:

  متغیرهای تولید، ساخت و ساز مالی،خرده فروشی و مصرف می باشند. نشان گرهای اصلی تعیین شده برای LEI از بخش های اصلی اقتصادی انتخاب شده اند که شامل موارد ذیل هستند. میان گین کار هفتگی، نرخ بی کاری هفتگی، سفارشات جدید تولید کننده ها برای کالاهای مصرفی و مواد اولیه، عملیات واسطه گری، قراردادها وسفارشات برای محتمع های جدید وتجهیزات، مجوزهای ساخت وساز، قیمت سهام (S & P 500)، نرخ بهره ۱۰ ساله، موجودی خزانه من های نرخ موجودی پول فدرال، عرضه پول M2 و شاخص انتظارات مشتری

  Industrial Production and Capacity Utilization

  تولید صنعتی و ظرفیت مصرف این شاخص، تولید صنعتی، درصد تغییر ماهانه حجم تولید کارخانه های ملی، معادن و مصرف را اندازه گیری می کند.همچنین ظرفیت مصرف نیز اندازه گیری کننده سهام و سرمایه ای است که در تولید ب کار رفته است.

  انستیتو اطلاعات مدیریت Institute for Supply Managment (ISM)

  (بطور رسمی این شاخص بعنوان NAPM شناخته شده که درژانویه ۲۰۰۲ دچار تغییراتی گردید) این شاخص یکی از تحقیقات اساسی درفعالیت های آمریکا بشمار می رود که توسط انستیتو آموزش مدیریت تهیه می گردد. این اطلاعات در اولین روز هرماه آماده می شود و نشان گر نگاه دقیق به بخش تولید قبل از انتشار اخبار مهم مربوط به اشتغال می باشد. این شاخص شامل ۶ بخش اصلی می باشد:

  مبالغ پرداختی – سفارشات جدید – تحویل های عرضه کنندگان، تولید سرمایه گذاری ها، اشتغال شامل دارائی های جاری بلند مدت می باشد، بعنوان مثال صورت های خزانه، اوراق قرضه، اوراق تجاری، پذیره های بانکی، دارائی های یورو دلار اشخاص غیربان کی (حقیقی) آمریکا می باشد. این شاخص نمایان گر حساب های جاری و سپرده های موجود قابل تبدیل به پول های جاری که درمعاملات مورداستفاده قرار می گیرد، می باشد. این شاخص شامل سپرده های نقدی، چ کهای مسافرتی و وجوه قابل تبدیل به چک، تقاضاهای سپرده گذاری، حساب های (روز) و بروات اعتباری متحد شامل M1 با اضافه کردن دارائی های جاری دیگر مثل سپرده های کوتاه مدت، پس انداز، پول های شبانه (Repose) + سپرده های یورو (سپرده های ارزی خارجی)، سهام صندوق، سرمایه گذاری بازار پول و حسابهای پس انداز بازار پول می باشد. که شامل M2 با اضافه دارائی هایی که قبلا بطور مفصل شرح داده شده است مثل سپرده های دراز مدت و سپرده هایی بارقم بالا (بیشتر از /۱۰۰۰۰۰ دلار ) و پول های موسسات مالی بازار می باشد.

  National Association of Purchasing Managers (NAPM)

  موسسه ملی مدیران خرید (NAPM) همان ISM می باشد که درژانویه ۲۰۰۲ به NAPM تغییر نام یافته است.

  شاخص فروش خانه جدید New Home Sales

  این شاخص و اطلاعات مربوطه بصورت کلی درماه یکبار برای عموم اعلام می گردد و به چهار منطقه جعرافیائی شمال شرق، غرب مرکزی، جنوب و غرب تقسیم می گردد. این شاخص شامل قیمت خانه های فروشی می گردد. موضوع سکونت بدلیل آن که نشان دهنده شاخص مصرف مشتری در فعالیت های اقتصادی می باشد یکی از بخش های اساسی اقتصاد است.

  درآمد فردی و هزینه های مصرف فردی (PCE) Personal Income and Personal Consumption Expenditures (PCE)

  این شاخص نمایان گر تغییرات بازار از نظر ارزش کالا وخدمات خریداری شده توسط افراد می باشد. همچنین این شاخص بعنوان جزء اصلی GDP میباشد. درصورت افزایش درآمد فردی مصرفی که از این در آمد ناشی می شود افزایش می یابد. این شاخص شامل اجاره خانه، در آمد، حقوق ماهیانه، دستمزد، دارایی های حاصل از اجاره و بهره می شود همچنین تفاوت بین در آمد و هزینه ای که فرد مشمول این شاخص می شود.

  Producer Price Index (PPI)

  شاخص قیمت تولید کننده این شاخص تغییرات ماهانه قیمت عمده فروشی را توسط سطح تولید اندازه گیری می کند. همچنین بعنوان ی ک پردازنده جهت پردازش اهمیت ارقام CPI (شاخص قیمت های مشتری) می باشد. بازارها همیشه برروی PPI متمرکز می شوند بجزدر موارد غذایی و انرژی (برای تصویر صحیحی از نیروهای تورمی) توانائی تولید این شاخص بصورت سه ماهه تغییرات مقدار کالا و خدمات تولید شده در یک واحد ورودی را اندازه گیری می کند و شامل ورودی های کار و سرمایه می شود.

  شاخص مدیران خرید Purchasing Managers’ Index (PMI)

  کشورهای آلمان، ژاپن و ان گلستان تحقیقات PMI را برای صنایع تولید و خدمات به کار می برند. این شاخص بطورکلی بوسیله اتصال های صنعتی شده جهت حصول اطمینان اقتصادی ب کار می رود. دراین شاخص NAPM هم باید مد نظر قرارگیرد (انجمن مدیران خرید).

  Retail Sales

  بازار خرده فروشی این شاخص درصد تغییرات ماهانه را در دریافتی های کل انبارهای خرده فروشی محاسبه می کند و شامل کالاهای بادوام و بی دوام می شود همچنین اولین نشان گر واقعی قدرت هزینه مصرف می باشد. این شاخص برروی کالاها متمرکز می شود وخدمات، بیمه و هزینه های قانونی را در نظر نمی گیرد.

  Tankan Survey

  تحقیق تانکان بالاترین تحقیق تجاری ژاپن می باشد که بصورت سه ماهه و توسط بان ک ژاپن منتشر می شود و شامل پرسش هایی برای شرکت های تولیدی و غیره تولیدی (اعم از شرکت های بزر گ و کوچک) می باشد. این شاخص از دو بخش عمده تشکیل می شود که عبارتند از:

  تحقیق استنباطی که درمورد تجارت گذشته، حال و سه ماهه های بعدی پرسش می کند که بر روی متغیرهای ماکرو اقتصادی، شرایط اقتصادی، سطح دارائی (موجودی)، سطح ظرفیت مصرف و سطح اشتغال اثر می گذارد. نظریات مدیریت فعلی می باشد که شرکت ها با آن روبرو هستند، اصلی ترین شاخص است که در شرایط اقتصادی رواج می یابد و از کم کردن شاخصهای منفی از شاخص های مثبت بدست می آید.

  منبع: فرم سرمایه