اندیکاتورها در سه طبقه بندی قرار می گیرند و می توان چند اندیکاتور از طبقه بندی مشابه را با هم ترکیب کرد که به افزونگی اندیکاتور معروف است، از طرفی می توان چند اندیکاتور از طبقه بندی های متفاوت را با هم ترکیب نمود تا به روشی هدفمند دست یافت.

سه نوع طبقه بندی برای اندیکاتورها وجود دارد:

 1. اندیکاتورهای مومنتوم (مقدار حرکت) (momentum indicators)
 2. اندیکاتورهای تعقیب روند (trend-following indicators)
 3. اندیکاتورهای تغییر پذیری (volatility indicators)

دانستن این که کدام اندیکاتور به کدام طبقه بندی تعلق دارد و نحوه ترکیب آنها با یک روش هدفمند، بهتر می تواند به شما در تصمیم گیری های تجاری کمک کند. از سوی دیگر، ترکیب اندیکاتورها به روش اشتباه منجر به سردرگمی زیاد، تفسیر قیمت اشتباه و در نتیجه تصمیمات اشتباه در تجارت می شود.

افزودن چندین اندیکاتور- دیدن موارد مشابه در اندیکاتورهای مختلف

افزودن چند اندیکاتور به این معنی است که یک معامله گر از اندیکاتورهای چندگانه استفاده می کند تا اطلاعات مشابهی را نشان دهد؛ چنانچه معامله گر از دو یا چند اندیکاتور از طبقه بندی یکسان استفاده کند، افزونگی اندیکاتور وجود دارد.

تصویر زیر نموداری با سه اندیکاتور مومنتوم را نشان می دهد (MACD، RSI و استوکاستیک). اساسا هر سه اندیکاتور اطلاعات مشابهی را ارائه می دهد زیرا آنها مقدار حرکات را در رفتار قیمت بررسی می کنند؛ شما می توانید مشاهده کنید که تمام اندیکاتورها به طور همزمان بالا و پایین می روند، از هم عبور می کنند و در دوره های بدون حرکت، مسطح می شوند (مستطیل های قرمز رنگ).

ترکیب اندیکاتورهای مناسب

تصویر بعدی نموداری، دو اندیکاتور روند را نشان می دهد (ADX و باند بولینگر). باز هم هدف هر دو اندیکاتور، یکی است، یعنی شناسایی قدرت روند. در طول روند می توانید ببینید باند بولینگر به سمت پایین حرکت می کند و قیمت به سمت باندهای بیرونی نزدیک می شود؛ در همان لحظه ADX بالا می رود، در طول محدوده، باند بولینگر باریک می شود و به یک سمت حرکت می کند و قیمت در مرکز روند معلق می ماند. ADX در طول محدوده، مسطح است یا به سمت پایین حرکت می کند.

تاکید  بر اطلاعات

مشکل افزونگی اندیکاتور این است که وقتی معامله گر از اندیکاتورهای چندگانه استفاده می کند که اطلاعات مشابه را نشان می دهد او با توجه به اطلاعات زیادی که توسط اندیکاتورها ارائه می شود، بسیاری از چیزها را از دست می دهد. معامله گری که از ۲ یا چند اندیکاتور روند استفاده می کند، ممکن است بر این باور باشد که روند قوی تر از آن باشد و ممکن است بعضی از سر نخ های مهم دیگر نمودار را از دست بدهد.

استفاده از اندیکاتورهای چندگانه که یک کار را انجام می دهند و داده ها را به شیوه ای مشابه تحلیل می کنند، باعث می شود موارد دیگر از اهمیت کمی برخوردار باشد زیرا شما چندین بار داده های مشابه را مشاهده می کنید.

طبقه بندی های اندیکاتور

جدول زیر بیشترین اندیکاتورهای مورد استفاده بر اساس طبقه بندی را مرتب کرده است. اکنون می توانید از اندیکاتورهایی که متعلق به طبقه بندی مشابه هستند جلوگیری کنید و اندیکاتورهایی با طبقه بندی متفاوت که مکمل یکدیگر هستند را ترکیب نمایید.

                           توجه: اندیکاتورها کار می کنند اما نمی دانید چگونه از آنها استفاده کنید.

ترکیب ابزارها به روشی هدفمند

در این قسمت با بخش جالبی آشنا می شوید. تصویر زیر نموداری با سه اندیکاتور مختلف را نشان می دهد که مکمل یکدیگر هستند و همدیگر را پشتیبانی می کنند. RSI بازی حرکتی (مومنتوم) را می سنجد، ADX روند را پیدا می کند و باند بولینگر نوسانات را اندازه گیری می کند. نقاط ۱ تا ۵ را بررسی می کنیم تا مشاهده کنیم چگونه اندیکاتورها مکمل یکدیگر هستند و چگونه انتخاب یک اندیکاتور از هر طبقه بندی به شما در درک بهتر قیمت می تواند کمک کند.

نقطه ۱: قبل از نقطه ۱، ADX یک روند مداوم را نشان می دهد و RSI روند صعودی را ثابت می کند. در طول این روند، حمایت و مقاومت زمانی که ADX بیش از ۳۰ و بالاتر بود، شکسته شده است.

نقطه ۲: ADX تغییر مسیر داده و روند قوی صعودی (بولیش) را از دست می دهد ، به بیانی دیگر سطح حمایت شکسته نشده است و قیمت از باند بولینگر عبور نکرده اما روی باند بیرونی بانس می کند.

نقطه ۳: در نقطه ۳، قیمت در محدوده است و ADX اعتبار خود را از دست می دهد، ADX زیر ۳۰ محیط محدوده را تایید می کند. در محدوده اندیکاتور RSI می تواند در شناسایی نقاط برگشتی همراه با باندهای بولینگر کمک کند.

نقطه ۴: همین مسئله برای نقطه ۴ صدق می کند، ADX هنوز هم زیر ۳۰ قرار دارد، در این محدوده معامله گر بایستی به دنبال خطوط روند و رد شدن از باندهای بولینگر بیرونی باشد، ؛ RSI نشان می دهد که سرعت حرکت در محدوده است.

نقطه ۵: نقطه ۵ یک واگرایی حرکتی را درست در خط روند و سطح مقاومت نشان می دهد که بیانگر این است احتمال بیشتر در این محدوده وجود دارد. باز هم قیمت نمی تواند از باند بولینگر خارج شود و ADX نیز مسطح است.

مثال ۲

نمودار بعدی ترکیب RSI با باند بولینگر را نشان می دهد. شما می توانید اطلاعات مکمل را نیز دریافت کنید.

RSI اطلاعات حرکتی را فراهم می کند: RSI پایین و نزولی بیانگر افزایش حرکت نزولی می باشد؛ RSI حدود ۵۰، سیگنال کمبود حرکت است؛ RSI بالا و صعودی، حرکت صعودی قوی را نشان می دهد.

باند بولینگر نه تنها اطلاعات نوسانات و تغییرپذیری را ارائه می دهد، بلکه اطلاعات مربوط به روند را نیز فراهم می کند: قیمت بین باندهای میانی و بیرونی فاز روند را نشان می دهد؛ زمانی که قیمت، باند میانی را می شکند حاکی از پتانسیل برگشتی است و زمانی که قیمت به باندهای بیرونی نرسد، حاکی از کمرنگ شدن حمایت روند است.

همیشه تعداد ابزارهای بیشتر، بهتر نیست بلکه ترکیب مناسب ابزارها اهمیت دارد.

ترکیب کاملی از اندیکاتورها به این معنی نیست که همیشه به مسیر مشابه اشاره کند، بلکه بایستی اطلاعات را نشان دهد. دانستن این که کدام اندیکاتور تحت چه شرایطی در معاملات استفاده شود، بسیار مهم است.

اندیکاتورهایی را ترکیب نمایید که اندازه گیری های مختلف را بر اساس حرکت قیمت مشابه محاسبه می کنند و سپس این اطلاعات را با مطالعات نمودار خود ترکیب کنید که به سرعت، تاثیر مثبت بسیاری بر روی معاملات شما می گذارد.

راهنمای نهایی استفاده از اندیکاتورها در معاملات

1. استوکاستیک
 • سرعت حرکت قیمت را نشان می دهد.
 • به طور کلی اندیکاتور محدوده ای و برگشتی است.
 • حرکت قیمت را اندازه گیری می کند.گسترش استوکاستیک نشان دهنده قدرت قیمت است. استوکاستیک محدود و باریک در مقابل نشان دهنده کاهش حرکت در روند می باشد.
2. RSI
 • اندیکاتور قدرت روند
 • اندازه گیری قدرت و حرکت
 • مقایسه کندل صعودی و نزولی

هنگامی که RSI بالا است، به این معنی است که از قبل تعداد زیادی کندل صعودی وجود داشته و به لحاظ اندازه نیز بزرگتر بودند. RSI پایین نشان می دهد که حرکت قیمت گذشته کاهش یافته بود.

3. ADX
 • قدرت و ضعف سیگنال‌ها:

۲۵> روند ضعیف یا محدوده ای

۲۵-۵۰ روند معتدل

۵۰< روند قوی

اندیکاتور ADX برای تمایز بین شرایط روند و محدوده ای به کار می رود.

4. MACD
 • اندیکاتور تعقیب روند و مقدار حرکت
 • خطوط متقاطع (میانگین متحرک) MACD می تواند سیگنال پوزیشن خرید یا فروش را صادر نماید.
 • MACD بالا یک روند صعودی قوی را نشان می دهد. MACD پایین نشان دهنده روند نزولی قوی است.

MACD در طول روند موثر است و باید زمانی به کار رود که ADX سیگنال سناریوی روند را صادر کرده باشد.

5. میانگین متحرک

یک ابزار چند منظوره برای مقاصد مختلف:

 • شیب میانگین متحرک نشان دهنده قدرت روند است.
 • عملکرد میانگین متحرک به عنوان سطوح حمایت و مقاومت
 • جهت میانگین متحرک، سیگنال روند یا شرایط محدوده را می دهد.
 • جایی که قیمت قرار دارد، می تواند سیگنال مسیر معامله را نشان دهد.
6. باند بولینگر
 • عرض باند بولینگر نوسان موجود را نشان می دهد.
 • به طور عمده باند بولینگر برای سنجش نوسانات به کار می رود.
 • اگر قیمت به باندهای بیرونی قرار بگیرد، نشان دهنده روند قوی است.
 • زمانی که قیمت بیش از اندازه افزایش یابد و قیمت به باندهای بیرونی برسد می تواند سیگنال برگشتی را صادر کند.
7. ART
 • ATR ابزار تغییرپذیری و محدوده قیمت است.
 • ART اندازه کندل های گذشته را می سنجد.
 • از ART برای مشخص کردن مکان سود و حد ضرر بر اساس نوسانات استفاده می شود.
8. واگرایی‌ها
 • واگرایی ها اطلاعاتی در مورد آنچه در داخل قیمت وجود دارد ارائه می دهد.
 • سیگنالهایی ارائه می دهد که در نمودار مشاهده می کنید اما در قیمت نشان داده نمی شود.
 • می تواند حرکت آرام و روند ضعیف را نشان دهد.
 • اغلب برای شناسایی نقاط برگشتی و یا زمان معامله به کار می رود.

اشباع خرید/اشباع فروش

 • در طول روند قوی، قیمت در زمان بیشتری در محدوده اشباع خرید و اشباع فروش قرار می گیرد.
 • در یک محدوده اشباع خرید و اشباع فروش می تواند سیگنال برگشتی را صادر می کند.