استراتژی شکست نوسان کانال دوبل، برخلاف طولانی بودن عنوان، روشی ساده است که مناسب هر تایم فریمی می باشد و اندیکاتور RSI و میانگین متحرک نقش مهمی در این استراتژی دارد. فقط کافی است حداکثر و حداقل (High and Low) میانگین متحرک ها را تنظیم نمایید.

فهرست []

   استراتژی شکست نوسان کانال دوبل برای هر پلتفرمی و در تایم فریم ۱۵ دقیقه (M 15) و بالاتر مناسب است.

  اندیکاتورها:

  • RSI (11) با Level 56 و Level 35
  • حداکثر (High) میانگین متحرک ساده ۲۰ (SMA 20)
  • حداقل (Low) میانگین متحرک ساده ۲۰ (SMA 20)
  • حداکثر (High) میانگین متحرک ساده ۵ (SMA 5 )
  • حداقل (Low) میانگین متحرک ساده ۵ (SMA 5 )

  چه زمانی وارد پوزیشن خرید می شویم:

  اگر خط حداکثر میانگین متحرک ساده ۵ (SMA 5 ) بالای خط حداکثر میانگین متحرک ساده ۲۰ (SMA 20) باشد و RSI (11) بالای ۶۵ باشد، می توان وارد پوزیشن خرید شد.

  چه زمانی وارد پوزیشن فروش می شویم:

  اگر خط حداکثر میانگین متحرک ساده ۵ (SMA 5 ) پایین خط حداقل میانگین متحرک ساده ۲۰ (SMA 20) باشد و RSI (11) زیر ۳۵ باشد، می توان وارد پوزیشن فروش شد.

  با این حال اگر طول کندل باز شدن قیمت، دو برابر کندل قبلی باشد، نبایستی پوزیشنی گرفته شود.

  حد ضرر (SL): هنگام باز کردن پوزیشن خرید، حد ضرر (SL) را روی حداقل میانگین متحرک ساده ۵ (SMA 5 ) بگذارید . هنگام پوزیشن فروش، حد ضرر را روی حداکثر میانگین متحرک ساده ۵ (SMA 5 ) قرار می دهیم.

  زمان خروج: در پوزیشن خرید، حد سود (TP) را زمانی که RSI (11) زیر ۶۵ قرار گرفت، و برای پوزیشن فروش زمانی که RSI (11) بالای ۳۵ رفت، قرار دهید.