از «مفاصا حساب بیمه» چه می دانید؟ به احتمال زیاد، تاکنون با این واژه برخورد داشته اید؛ اما آیا در مورد کارکرد و معنای دقیق آن خبری دارید؟ در این قسمت از خانه سرمایه شما را با این عبارت مالی آشنا می کنیم. با ما همراه باشید.

فهرست []

   مفهوم مفاصا حساب بیمه

  معادل مفاصا حساب در زبان انگلیسی «Account Settling» است که آن را «تصفیه حساب» نیز معنا می کنند. اما چرا آن را معادل «تصفیه حساب» می دانیم و نه تسویه؟

  با توجه به این که به واسطه مفاصا حساب، قرارداد دو طرف – چه حقیقی و چه حقوقی – به پایان می رسد باید از واژه تصفیه حساب استفاده کنیم. این عبارت از دیدگاه حسابداری این گونه تعریف می شود: «برگه ای که براساس آن تمام جزییات حساب که مربوط به بدهکاری و بستانکاری است، بیان می شود و به همین دلیل به مرحله تصفیه حساب می رسد.»

  آیا با انواع Account Settling آشنا هستید؟

  به این نکته توجه کنید که مفاصا حساب، یک مفهوم عمومی است و هر سازمان و شرکتی چه دولتی یا خصوصی برای انجام مراحل تصفیه حساب و شفاف سازی به دریافت آن نیاز دارد. بنابراین این ماجرا شکل های مختلفی را در بر می گیرد؛ مثلا مفاصا حساب شامل موارد زیر است:

  1.  بیمه
  2.  مالیاتی
  3. نقل و انتقال سهام
  4.  انواع ملک
  5.  خودرو

  به تصفیه حساب با سازمان بیمه تأمین اجتماعی، «مفاصا حساب بیمه» یا «Insurance Checkout» می گویند. در این نامه، فاکتورهای مالی و مدارکی که تصفیه حساب با سازمان تأمین اجتماعی را نشان می دهند ارائه می شوند.

  در واقع، پس از ارسال گواهی پایان کار، مراحل تصفیه حساب با بیمه تأمین اجتماعی، توسط مسئول پرونده انجام می شود.

  به این نکته توجه کنید که برای دریافت موفقیت آمیز مفاصا حساب بیمه تأمین اجتماعی باید مجموع ناخالص کارکرد و همین طور مبالغ حق بیمه کسر شده و واریز شده به حساب تأمین اجتماعی برآورد و ثبت شوند.

  1. آیا می دانید برای دریافت مفاصا حساب بیمه تأمین اجتماعی به چه مدارکی نیاز دارید؟

  1. نامه درخواست مفاصا حساب از طرف انتقال دهنده
  2. تاریخ شروع و پایان قرارداد
  3. اعلام مبلغ کل کارکرد طبق صورت وضعیت
  4. اعلام شیوه تأمین مصالح
  5. ارائه صورت وضعیت قطعی
  6. ارائه آگهی تاسیس و صورت وضعیت قطعی به همراه تغییرات (اشخاص حقوقی)
  7. ردیف پیمان و کد کارگاهی (دریافت آن نیازمند معرفی نامه انتقال دهنده و کپی قرارداد است)
  8. گواهی معرفی کارفرما (شامل تمام موارد مورد نیاز و درخواست شعبه بیمه است)
  9. صدور برگه میزان بدهی ردیف پیمان و کد کارگاهی
  10. کپی کارت ملی و شناسنامه (اشخاص حقیقی)
  11. ثبت ارزش افزوده (اشخاص حقوقی)
  12. اساسنامه (اشخاص حقوقی)

  برای درخواست مفاصا حساب بیمه باید چه کار کرد؟

  1. ارائه نامه درخواست مفاصا حساب به پیمانکار که توسط کارفرما انجام می شود. در این نامه باید چگونگی تأمین مصالح نیز مشخص شود.
  2. باید یک نسخه از قرارداد منعقد شده مابین کارفرما و پیمانکار به سازمان تأمین اجتماعی تحویل داده شود تا کارهای لازم برای تشکیل پرونده و اختصاص کد کارگاهی به کارفرما انجام شود.
  3. در این مرحله، مبلغ کل کارکرد که بر اساس صورت وضعیت اعلام شده هزینه ها مشخص می شود، تعیین می گردد.
  4. اگر شخصیت حقوقی هستید باید لیست تمام کارمندانتان را به شعبه تأمین اجتماعی ارائه دهید.  البته این در صورتی است که از قبل، حق بیمه آنها را به طور کامل پرداخت کرده باشید.
  5.  اگر شخصیت حقوقی دارید، باید آگهی تأسیس و صورت وضعیت شرکت که شامل تغییرات صورت گرفته در شرکت است – مانند افزایش سرمایه و  هیئت مدیره – نیز ارائه شوند.
  6. سازمان تأمین اجتماعی مبالغی که پیمانکار به صورت ماهانه پرداخت کرده را محاسبه می کند سپس آنها را از مبلغ نهایی محاسبه شده می کاهد.
  7. پس از تایید صحت اطلاعات مربوط به قرارداد و جزییات مرتبط با آن توسط سازمان تأمین اجتماعی، مابه التفاوت حق بیمه محاسبه شده از پیمانکار دریافت می شود. بنابراین، سازمان تأمین اجتماعی، مفاصا حساب بیمه را صادر می کند و آن را به پیمانکار ارائه می دهد.

  نکته مهم در دریافت برگه تصفیه حساب بیمه این است که باید تاریخ شروع و پایان قرارداد کاری اعلام شود.

  2- مفاصا حساب مالیاتی

  به برگه تصفیه حساب مالیاتی که پس از بررسی مدارک و تأیید صحت آن ها، از طریق سازمان مالیاتی در اختیار مؤدی قرار می گیرد «مفاصا حساب مالیاتی» می گویند.

  این تصفیه نامه، زمانی صادر می شود که اظهارنامه مالیاتی به اداره دارایی ارایه گردد، سپس میزان بدهی مشخص شده و پس از پرداخت آن توسط مؤدی، صادر می شود.

  برای دریافت برگه تصفیه مالیاتی به چه مدارکی نیاز داریم؟

  1. تهیه خلاصه پرونده مالیاتی
  2. فرم گواهی موضوع ماده 235 قانون مالیات های مستقیم

  3- مفاصا حساب نقل و انتقال سهام

  برای انتقال سهام باید به میزان 4 درصد از ارزش اسمی آن را به عنوان مالیات پرداخت کنید. تنها پس از تصفیه حساب مالیات پرداختی، گواهی تصفیه حساب شما صادر می شود.

  4- مفاصا حساب انواع ملک

  هر نوع فعالیت سرمایه گذاری مربوط به نقل و انتقال ملک که شامل رهن، اجاره و فروش می شود، شامل پرداخت مالیات است. به این ترتیب که به میزان 5 درصد از ارزش ملک، به مالیات تعلق می گیرد. به این ترتیب، مؤدی پس از تصفیه حساب، می تواند نامه تصفیه حساب ملک خود را دریافت کند.

  مدارک لازم برای دریافت نامه تصفیه ملک

  همانند مفاصا حساب بیمه در این بخش نیز به تعدادی مدرک نیاز دارید:

  1. نامه دفترخانه
  2.  فتوکپی سند مالکیت
  3.  بنچاق دفترخانه
  4. مبایعه نامه با کد رهگیری
  5.  فتوکپی شناسنامه و کارت ملی فروشنده و خریدار
  6. گواهی پایان ساختمان
  7. صورت مجلس تفکیکی
  8. تقسیم نامه در صورت ملک مشاعی
  9. آدرس دقیق ملک مورد استعلام که شامل: خیابان، کوچه، پلاک شهرداری و کد پستی است.

  5- مفاصا حساب خودرو

  به مشاغل مرتبط با حوزه خودرو که شامل:

  1. ماشین آلات راه سازی و صنعتی
  2. خودروهای مسافربری، باری، سنگین یا
  3. صاحبان نمایشگاه ها است، مالیات تعلق می گیرد.

  برای دریافت نامه تصفیه حساب مربوط به معاملات خودرو، باید به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنید و پس از با خبر شدن از مقدار مالیات، آن را بپردازید.